Urbana oprema za cikloturizam postavljena u Sincu

U 2019. g. TZG Otočca kandidirala je prema Upravnom odjelu za gospodarstvo LS Županije, projekt razvoja cikloturizma na kontinentu, za područje Otočca i Gacke.
Projektom se planiralo i odradilo : u suradnji sa Gacka d.o.o. čišćenje biciklističkih staza; popravak, izmjena i dopuna turističke signalizacije i
postavljanje nove nadstrešnice sa pametnom klupom i dodatnom opremom za bicikliste u Sincu .

TZG Otočca i ove je godine kandidirala nabavu opreme za dodjelu potpore za razvoj javne cikloturističke infrastrukture na kontinentu. Programi se pripremaju u suradnji sa Gradom Otočcem i BK Barkan.