Uplaćena rezervacija u smještajnom objektu je opravdani razlog za dobivanje propusnica

Slijedom Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, a vezano uz upite oko mogućnosti putovanja, HTZ navodi da je preporuka Stožera civilne zaštite da se ne putuje, odnosno da se putovanja odgode kako bi se smanjili kontakti među pučanstvom, a sve u cilju zaštite zdravlja i suzbijanja zaraze.

Iznimno, kao opravdani razlog za izdavanje e-propusnice, između ostalog, prihvaća se dokaz o uplaćenoj rezervaciji u smještajnom objektu, a do stupanja na snagu ove Odluke, odnosno izvršenoj uplati do 23. prosinca 2020. godine.

Napominju da je prilikom ulaska na područje pojedine županije ili izlaska iz njega nužno pridržavati se strogih mjera fizičkog distanciranja te je zabranjeno zadržavati se nepotrebno na javnim prostorima, obvezno je posjedovati iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument kojim se može dokazati pripadnost jednoj od kategorija osoba koje su izuzete iz odredbe o zabrani napuštanja županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište ili valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnica.

Propusnice će se izdavati u skladu s uputama koje su tijekom vikenda biti objavljene na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite.

Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (NN 141/20) dostupna je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_12_141_2745.html

Preuzeto sa Fb - Lika Club.