Žikmund Frankopan

Žikmund Frankopan (1434. – 1486.) –posljednji Frankopan koji je vladao Otočcem i Gackom. 1466. pokorio se ugarskom i hrvatskom kralju Matijašu Krovinu, koji će poslije njegove smrti staviti pod svoju upravu Gacku i Otočac te niz velikaških posjeda i formirati teritorijalnu posebnost Senjske kapetanije u pokušaju sprječavanja osmanlijske najezde. Žikmund Frankopan (Sigismundus de Francapanibus) je diobom imanja nakon smrti oca bana Mikule (Nikole) 1449. dobio Gacku te gradove Otočac, Prozor, Dabar i Vrhovine. U Otočcu je dao sagraditi svoj dvorac, naravno van zidina utvrđenoga grada Otočca, a od pape Pija II.dobio biskupiju. Dobitkom biskupije i svojim pravom da bira biskupe, Žikmund je neosporno povećao svoj ugled ne samo među braćom već i šire. Zato je bio široke ruke u nadarbinama biskupiji. Pošto je umro bez muških nasljednika, njegovim imanjima gospodario je brat mu Martin Frankopan.Lik je izradio akademski kipar Gabriele Gottoli iz Verone - Italija.;


Žikmund Frankopan (1434–1486) – The last Frankopan to have ruled Otočac and Gacka. In 1466, he submitted to the Hungarian and Croatian king, Matthias Corvinus. After Žikmund's death, Corvinus put Gacka and Otočac as well as a number of other noble estates, under his rule, thus establishing a wider territorial unit that was known as the military captaincy of Senj in an attempt to prevent the Ottoman invasion. After the death of his father, Mikula (Nikola), in 1449, Žikmund Frankopan (Sigismundus de Francapanibus) inherited Gacka and the towns of Otočac, Prozor, Dabar, and Vrhovine. He built a castle in Otočac, which was located outside the walls of the fortified town of Otočac, and he was also granted the bishopric from Pope Pius II. The newly acquired bishopric and the right to choose a bishop undoubtedly heightened Žikmund's reputation not only amongst his brothers, but more widely as well. That is why he was generous in handing out benefices to the bishopric. After he died without male heirs, his estates were managed by his brother Martin Frankopan. The bas-relief sculpture was created by sculptor Gabriele Gottoli from Verona, Italy.