Jucci Kelelerman

Jucci Kelelerman (1921. – 1993.) –glumica i producentica, rođena je u Švici 1921. g. Pravo ime joj je JulkaKellermann (otac joj je bio njemačka podrijetla), no život je odvodi u Italiju gdje se probija kao glumica na filmu, pod umjetničkim imenom JucciKellerman. U Italiji je surađivala sa značajnim redateljima i glumcima, poput Roberta Rosselinija, AnneMagnani, Federica Fellinija, MarcellaPaglierija, MassimaGirottija, CarlaNinchija, Vittoria de Sice i Marija Soldatija. Za vrijeme svoje desetgodišnje karijere snimila je devet zapaženih filmova. Kraj njenoj karijeri bio je brak s poznatim talijanskim piscem i redateljem Marijom Soldatijem, kada se povukla iz glume, ali baveći se i dalje poslovima produkcije na filmu i televiziji. JucciKellerman je jedino glumačko ime, rođeno u Gackoj (u koju je često navraćala), koje je ostvarilo zavidnu međunarodnu filmsku karijeru (posebno se to odnosi na filmove Desiderio te L'amore). Lik je izradila akademska kiparica Jasna Šimunović iz Zagreba.;


Jucci Kellerman (1921–1993) – An actress and producer, born in the village of Švica, Croatia, in 1921. Her real name was Julka Kellerman (her father was of German origin), but her life's path took a turn and she went to Italy where she carved out a career as a film actress, under the artistic name Jucci Kellerman. In Italy she collaborated with distinguished directors and actors such as Roberto Rossellini, Anna Magnani, Federico Fellini, Marcello Paglieri, Massimo Girotti, Carlo Ninchi, Vittorio De Sica, and Mario Soldati. During her ten-year-long career she shot nine remarkable films. Her marriage to Mario Soldati, a famous Italian writer and film director, marked the end of her career. She retreated from acting, but was still involved in film and television production. Jucci Kellerman is the only person in the world of acting who was born in the Gacka region (which she would frequently return to) and whose international film career was successful (this particularly refers to the films Desiderio and L'amore). The bas-relief sculpture was created by sculptress Jasna Šimunović from Zagreb.