Karlo Mirth

Karlo Mirth (1917.- 2013.) –publicist,rođen u Otočcu. U Zagrebu je završio studij šumarstva. Još kao srednjoškolac objavljuje članke u 'Ličkoj slozi', 'Hrvatskom Dnevniku' i 'Hrvatskom Narodu'. 1945. emigrira u Italiju u iseljenički logor. Na Rimskom sveučilištu studira novinarstvo, u Španjolskoj španjolski jezik i kulturu, a odlaskom u SAD studira i magistrira bibliotekarstvo i informatiku. Pokreće glasoviti časopis 'Croatia Press', šireći istinu o Hrvatskoj.Bio je deset puta predsjednik Hrvatske akademije u Americi (TheCroatianAcademyof America), 1993. proglašen je njenim doživotnim počasnim predsjednikom. 1958. g. Mirth je pokrenuo kulturno-znanstveni časopis 'JournalofCroatianSudies', na kojega su bila pretplaćena ugledna američka i svjetska sveučilišta poput Harvarda, Yalea, Columbije, biblioteke Stenforda i Berkleya, zatim mnoga u Kanadi, zapadnoj Europi i Australiji, u Istočnoj Europi poput Poljske, Čehoslovačke i Mađarske. 'JournalofCroatianSudies' postao je kroz svojih 40 godina tiskanja najveći hrvatski časopis u Americi. Karlo Mirth, publicist, urednik, poliglot, izdavač i esejist, bio je vodeća intelektualna figura hrvatske dijaspore u Americi u drugoj polovici 20. st. u borbi za hrvatske nacionalne interese. Lik je izradio kipar Marčelo Starčić iz Kanfanara.;


Karlo Mirth (1917–2013) – A publicist, born in Otočac. In Zagreb, he graduated in forestry. While still in secondary school, Mirth published articles in the magazines Lička sloga, Hrvatski dnevnik and Hrvatski narod. In 1945 he emigrated to Italy, where he went to a refugee camp. At the University of Rome, he studied journalism, in Spain he studied Spanish language and culture, while in the USA he studied and earned a MA in both library science and computer science. He initiated the famous magazine Croatia Press, thus spreading truth about Croatia. He was president of the Croatian Academy of America ten times, and in 1993 he was declared Honorary President for Life of the aforementioned institution. In 1958 Mirth initiated the scholarly Journal of Croatian Studies, to which subscribed renowned American and world universities such as Harvard, Yale, Columbia, the libraries of Stanford and Berkeley, numerous universities in Canada, Western Europe, and Australia, in Eastern Europe the universities of Poland, those in the former Czechoslovakia, and Hungary. In the forty years since it was first published, the Journal of Croatian Studies has become the greatest Croatian journal in America. Karlo Mirth, a publicist, editor, polyglot, publisher and essayist, was the leading intellectual figure of the Croatian diaspora in its fight for Croatian national interests in America in the second half of the 20th century. The bas-relief sculpture was created by Marčelo Starčić, a sculptor from Kanfanar, Croatia.