Josip Barković

Josip Barković (1918.- 2011.) –književnik,rođen u Otočcu. Osnovnu školu i četiri razreda gimnazije završio je u Otočcu, učiteljsku školu u Gospiću i Karlovcu.Upisao je Filozofski fakultet u Zagrebu, ali ga je rat spriječio da završi studij. Od 1945. g. urednik je informativnih i kulturnih emisija RadioZagreba. Radio je u redakciji tjednika 'Naprijed', a zatim je bio urednik kulturne rubrike istog lista. Bio je urednik časopisa 'Izvor' i 'Krugovi' teglavni urednik kulturne rubrike Vjesnika. Od 1976. do 1978. bio je predsjednik Društva književnika Hrvatske. Barković je plodni, angažirani i samozatajni pisac, poznat širokom krugu ljubitelja književnosti po svojim romanima 'Sinovi slobode' i 'Dolina djetinjstva', ali i po sedam psiholoških romana s društvenom tematikom i sudbinom pojedinca, po šest zbirki pripovijedaka, među kojima je i 'Zeleni dječak', namijenjen najmlađim čitateljima, a posebno po svojoj antologijskoj priči 'Jabuka', bez koje je teško zamisliti solidnu antologiju suvremene hrvatske proze. Lik je izradio akademski kipar Vincent di Vicenzo iz Kanade.;


Josip Barković (1918–2011) – A writer, born in Otočac. He finished primary school and four years of grammar school in the town of Otočac, and school for teachers in Gospić and Karlovac. He studied at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb, but the war prevented him from graduating. In 1945 he became an editor of informative and cultural programs on the Radio Zagreb. He worked on the editorial board of the weekly Naprijed, and he was also an editor of the cultural section of the same journal. He was an editor of the journals Izvor and Krugovi and editor-in-chief of the cultural section of Vjesnik, a daily newspaper. From 1976 to 1978 he was president of the Association of Writers of Croatia. Barković was a prolific, engaged and self-effacing writer, well-known to a wide circle of book lovers for his novels "Sinovi slobode" (Sons of Freedom) and "Dolina djetinjstva" (The Valley of Childhood), for seven psychological novels which examine social themes and the individual's fate, and also for six collections of stories, one of which is also "Zeleni dječak" (Green Boy), intended for the youngest readers, and particularly for his anthological story "Jabuka" (Apple), without which one could not imagine a good anthology of contemporary Croatian prose. The bas-relief sculpture was created by Canadian sculptor Vincent Di Vincenzo.