Zlatko Šimunović

Zlatko Šimunović (1936 – 1995.) -  slikar,rođen je u Otočcu. Završio je Likovnu akademiju u Zagrebu 1962. g. u klasi M. Tartaglie. Nakon toga postaje suradnik na Majstorskoj radionici K. Hegedušića. Bio je svjetski poznat sa svojima 'mobilima' i 'transformobilima', različitim prostornim formama koje su bile promjenjive. U Laroussovoj dvotomnoj 'Umjetnost i umjetnički oblik' 1970. uvršten kao jedan od dvadesetak umjetnika konstruktivističke struje iz bivše države, odnosno geometrizma. Njegova likovna rješenja zasnovana su na osnovnima geometrijskim oblicima koje preoblikuje i razlaže matematičkom preciznošću.Marton Davis je 1979. g. upotrijebio jednu njegovu konstrukciju kao ilustraciju za svoje djelo 'Govoreći matematički'. Bavio se dizajnom i TV scenografijom, ilustracijama i karikaturama, opremom interijera i inima primijenjenim zadatcima, ali glavninu opusa posvetio je opsesivnim vizijama onostranoga, preciznim konstrukcijama polimorfnih kadrova, ludičkim izumima. Lik je izradio akademski kipar Gabriele Gottoli iz Verone - Italija.;


Zlatko Šimunović (1936–1995) – A painter, born in the town of Otočac. In 1962 he graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb in the class of Professor Marino Tartaglia. After that he worked in the Master’s Workshop of Professor Krsto Hegedušić. He was famous across the globe for his mobiles and transformobiles, various spatial forms which were modifiable. In 1970, Šimunović was included in the two-volumed work "Art and Artistic Form," published by Larousse, as one of some twenty artists from the former Yugoslavia who belonged to the Constructivist movement, i.e., geometrism. His art solutions are based on the basic geometric shapes that are transformed and separated with mathematical precision. In 1979 Morton Davis used one of his constructions as an illustration of his work "Mathematically Speaking." He was involved in design and television set design, illustrations and caricature, interior furnishings and other applied tasks, but he devoted much of his oeuvre to obsessional visions of the beyond, precise structures of polymorphic takes, and ludic inventions. The bas-relief sculpture was created by Gabriele Gottoli, a sculptor from Verona, Italy.