133. otočka brigada

133. otočka brigada - službena zapovijed o ustroju 133. (otočke) brigade ZNG-a došla je 19. listopada 1991. Njeni prvi začetci sežu u polovicu srpnja 1991. Zahvaljujući zaplijenjenom naoružanju pri osvajanju otočke kasarne, zajedno s postrojbama MUP-a kreće u oslobađanje Brloga, Rapajin Klanca, Rapain Dola, Ponora, Gorića, Prokika i Hrvatskog Polja. Nakon ovih uspjeha u studenomu, zajedno s dijelovima 111. (riječke) brigade i Prve brigade zauzima Drenov Klanac i Staro Selo, a slijede Tukljace i Novo Selo. Zajedno sa 111. brigadom zauzima Čanak. Tijekom jeseni 133. brigada ZNG-a promijenila je svoje ime u 133. brigadu HV-a. Brigada je preustrojena 1994. u 133. domobransku pukovniju, da bi ta postrojba bila trajno rasformirana 1995. 133. otočkoj brigadi ZNG-a/HV-a, odnosno njenima pripadnicima, pretežito domaćim ljudima s područja Gacke, treba zahvaliti što je obranjen Otočac i okolna naselja s pretežitim hrvatskim življem, odnosno što je spriječen prodor tzv. JNA i četničkih snaga. Zahvaljujući ovoj brigadi broj prognanoga domicilnoga hrvatskog žiteljstva je sveden na najmanju moguću mjeru. Amblem 133. Brigade ZNG-a izradio kipar Janko Mošnja iz Pule.;


The 133rd Brigade of the City of Otočac – The official order to establish the 133rd Brigade (The Brigade of the City of Otočac) of the Croatian National Guard was issued on 19 October 1991. Its beginnings date back to the middle of July 1991. Owing to the weapons which were confiscated when the barracks of the City of Otočac were captured, the 133rd Brigade of the City of Otočac, together with the special police units of the Croatian Ministry of the Interior, started military operations for the liberation of the villages of Brlog, Rapain Klanac, Rapain Dol, Ponori, Gorići, Prokika, and Hrvatsko Polje. Following these successes, in November, together with some segments of the 111th Brigade of the City of Rijeka and the First Brigade, the 133rd Brigade of the City of Otočac captured the villages of Drenov Klanac and Staro Selo. These were followed by the villages of Tukljace and Novo Selo. Together with the 111th Brigade, it captured the village of Čanak. In the autumn, the 133rd Brigade of the City of Otočac of the Croatian National Guard changed its name to the 133rd Brigade of the City of Otočac of the Croatian Army. In 1994 the Brigade was restructured into the 133rd Domestic Regiment, and this unit was permanently disbanded in 1995. It is to the 133rd Brigade of the City of Otočac of the Croatian National Guard, and later the 133rd Brigade of the City of Otočac of the Croatian Army, in other words, to its members, who were predominantly the native people from the Gacka region, that we should thank for the defense of the City of Otočac and the surrounding places with the predominant Croatian population. It is them that we should thank for preventing the penetration of the so-called Yugoslav People’s Army and the Chetniks. It is owing to this brigade that the number of the native Croatian people who were displaced was very small. The emblem of the 133rd Brigade (The Brigade of the City of Otočac) of the Croatian National Guard was created by Janko Mošnja, a sculptor from Pula, Croatia.