Egon Matijević

Egon Matijević (1922.) –kemičar,znanstvenik svjetskoga glasa, rođen u Otočcu (što u svojim biografijama redovito ističe). U Osijeku je pohađao srednju školu, studij završio u Zagrebu na Tehnološkom fakultetu, gdje je i doktorirao 1948. godine. Znanstvenički je počeo raditi na PMF-uu Zagrebu. 1956. je otišao na sveučilište Cambridge, a nakon toga u SAD u Potsdam, na sveučilište Clarkson, na kojem je ostao raditi sve do danas. Njegovi znanstveni radovi se većinom odnose na koloidne čestice, čestice koje se danas uvelike primjenjuju u farmaceutskoj industriji, industriji papira, kod deterdženata, umjetnih keramičkih tvari i druge primjene. Matijevićev znanstveni opus iznosi oko 500 radova. Nagrađivan je i dobitnik mnoštva priznanja, među kojima se ističu četiri počasna doktorata. Na Sveučilištu Clarkson 2002. utemeljena je nagrada za kemiju 'Egon Matijević'. Bila je zapažena njegova aktivnost u krugu američkih intelektualaca hrvatskog podrijetla za pomoć i priznavanje Hrvatske kao samostalne i nezavisne države. Lik je izradio akademski kipar Ivan Briski iz Zagreba.;


Egon Matijević (1922 –2016) – A chemical engineer, a scholar of world reputation, born in the town of Otočac (which he regularly emphasized in his biographies). He went to secondary school in Osijek, Croatia, and graduated from the Faculty of Technology in Zagreb, where he also obtained his PhD in 1948. As a scholar, he began his work at the Faculty of Science, University of Zagreb. In 1956, he went to Cambridge University, and then to Clarkson University, Potsdam, USA, where he remained for the rest of his life. His scholarly work mostly focused on colloidal particles, particles which are largely used today in the pharmaceutical industry, the paper industry, in detergents, artificial ceramic substances, etc. Matijević's scholarly oeuvre includes some five hundred works. He was the recipient of numerous awards and accolades, among which four honorary doctorates occupy a special place. In 2002, The Egon Matijević Award in Chemistry was established by Clarkson University. In the circle of US intellectuals of Croatian origin, his involvement in the struggle to recognize Croatia as a sovereign and independent state was particularly noticeable. The bas-relief sculpture was created by Ivan Briski, a sculptor from Zagreb.